Halkidiki - Sithonia - Kalgoriai Beach -29-08-2023 - 7 fotografii