Halkidiki - Sithonia - Kaviou Beach -28-08-2023 - 36 fotografii