Halkidiki - Sithonia - Latoura Beach -08-09-2023 - 5 fotografii