Zakynthos - Porto Stentiti -25-06-2022 - 56 fotografii