Zakynthos - Porto Vromi -25-06-2022 - 22 fotografii